รายละเอียดโปรแกรม

เดินทาง

มี.ค.-พ.ค.

ระยะเวลา

5วัน3คืน

สายการบิน

Asiana Airlines

ราคาเริ่มต้น

27,999บาท

ไฮไลท์

  • เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์!
  • เกาะนามิ, อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน, วัดชินฮึงซา
  • ตลาดอาหารทะเลแทโพฮัง, เอเวอร์แลนด์
  • ศูนย์เครื่องสําอางแบรนด์ดังเกาหลี, ถนนฮงแด
  • ศูนย์โสมรัฐบาลเกาหลี, ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแดง
  • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย, พระราชวังชางด๊อกกุง
  • คลองชองเกชอน, แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
  • เมียงดง, ศูนย์สมุนไพรฮอกเกตนามู
  • ศูนย์อัญมณีอเมทิสต์, สวนฮานึล
  • ฮุนได พรีเมียม เอ๊าท์เลท, ร้านค้าละลายเงินวอน

แชร์เลย :

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ