รายละเอียดโปรแกรม

เดินทาง

พ.ค.-ก.ค.

ระยะเวลา

4วัน3คืน

สายการบิน

Thai Lion Air

ราคาเริ่มต้น

14,999บาท

ไฮไลท์

  • เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์!
  • เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • วัดพระถ่ังซำจั๋ง, ชิมชาอู่หลง, ไถจงไนท์มาร์เก็ต
  • เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด
  • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), GERMANIUM
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
  • วัดหลงซาน, ศูนย์เครื่องสำอาง
  • เมืองนิวไทเป, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
  • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

แชร์เลย :

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ