วัดร่องขุ่น, วัดร่องเสือเต้น, พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (เชียงราย)

เวียดนามใต้ ดาลัต,มุยเน่

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (เชียงใหม่)

น้ำตกแม่สา (เชียงใหม่)

กิ่วแม่ปาน (เชียงใหม่)

จีน คุณหมิง

ดูไบ

ญี่ปุ่น โตเกียว

เวียดนามกลาง ดานัง