รายละเอียดโปรแกรม

เดินทาง

มี.ค.-ก.ย.

ระยะเวลา

9วัน6คืน

สายการบิน

Emirates Airlines

ราคาเริ่มต้น

95,999บาท

ไฮไลท์

 • เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์!
 • กรุงปารีส, จัตุรัสทรอกาเดโร, ล่องเรือแม่น้ำแซน
 • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์, พิพิธภัณฑ์ลูฟร์, แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
 • พระราชวังแวร์ซายส์, เมืองดิฌง
 • เมืองลูเซิร์น, อนุสาวรีย์สิงโต, สะพานไม้ชาเปล
 • เมืองอินเทอลาเก้น, ถนน Hoheweg
 • เมืองกรินเดอวาลด์, นั่งกระเช้า Eiger Express
 • อุโมงค์น้ำแข็ง, อุโมงค์โลกอัลไพน์, Jungfrau Panorama view
 • เมืองเลาเทอร์บรุนเนน, มิลาน
 • มหาวิหารมิลาน, ช้อปปิ้งกัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด
 • เกาะเวนิส, จัตุรัสเซ็นท์ มาร์ค, มหาวิหารซันมาร์โก, พระราชวังดอร์จ
 • หอระฆังซันมาร์โก, สะพานถอนหายใจ, สะพานรีอาลโต้, เวนิสเมสเตร้
 • เมืองปิซ่า, จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม, หอเอนเมืองปีซ่า, กรุงโรม
 • นครรัฐวาติกัน, มหาวิหารนักบุญปีเตอร์, จัตุรัสนักบุญปีเตอร์
 • โคลอสเซี่ยม, โรมันฟอร่ัม, น้ำพุเทรวี่, บันไดสเปน

แชร์เลย :

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ