รายละเอียดโปรแกรม

เดินทาง

เม.ย.-ก.ค.

ระยะเวลา

4วัน3คืน

สายการบิน

Vietjet Air

ราคาเริ่มต้น

17,999บาท

ไฮไลท์

  • เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์!
  • ร้านพายสับประรด, เมืองนิวไทเป, อุทยานแห่งชาตเิหย๋หลิ่ว
  • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • เมืองไทเป, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • นั่งกระเช้าเหมาคง, Germanium
  • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ตึกชั้น 89th), ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ศูนย์เครื่องสำอาง
  • เมืองเถาหยวน, กลอเรียเอ้าท์เล็ต

แชร์เลย :

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ