รายละเอียดโปรแกรม

เดินทาง

เม.ย.-มิ.ย.

ระยะเวลา

5วัน4คืน

สายการบิน

Vietjet Air

ราคาเริ่มต้น

19,999บาท

ไฮไลท์

  • เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์!
  • เมืองไถจง, สวนดอกไม้จงเช่อ, หมู่บ้านสายรุ้ง
  • เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • เมืองเจียอี้, ชิมชาอู่หลง, นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน
  • ไถจงไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสับประรด
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน
  • ศูนย์เครื่องสำอาง, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • Germanium, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)
  • X-Park Aquarium, กลอเรียเอ้าท์เลท

แชร์เลย :

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ