รายละเอียดโปรแกรม

เดินทาง

เม.ย.-มิ.ย.

ระยะเวลา

4วัน3คืน

สายการบิน

Vietjet Air

ราคาเริ่มต้น

18,999บาท

ไฮไลท์

  • เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์!
  • เมืองไทเป, ร้านพายสับประรด, เมืองนิวไทเป, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • Germanium, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
  • ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, เมืองฮวาเหลียน
  • อุทยานแห่งชาติทาโระโกะ, ร้านเห็ดหลินจือ, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
  • วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ศูนย์เครื่องสำอาง, กลอเรีย เอ้าท์เล็ต

แชร์เลย :

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ