รายละเอียดโปรแกรม

เดินทาง

เม.ย.-ก.ย.

ระยะเวลา

5วัน4คืน

สายการบิน

Thai Lion Air

ราคาเริ่มต้น

18,999บาท

ไฮไลท์

 • เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์!
 • เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถ่ังซำจั๋ง
 • เมืองเจียอี้, ชิมชาอู่หลง, นั่งรถไฟอาลีซาน
 • โรงละครแห่งชาติไถจง, ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด
 • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th)
 • Germanium, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • วัดหลงซาน,  ศูนย์เครื่องสำอาง
 • เมืองนิวไทเป, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
 • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

แชร์เลย :

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ