มหัศจรรย์…GEORGIA ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! โบสถ์เมเตห์คี, นั่ง Cable Car สู่ป้อมนาริกาลา โรงอาบน้ำโบราณ, น้ำตกเลกทากิวี, ถนนคนเดินชาเดอนี่ สะพานสันติภาพ, ถนน Rustaveli Avenue วิหารบอดี, เดินชมเมืองซิกนากิ East Point Mall,  ชม Folk show วิหารจวารี, โบสถ์สเวติทสโคเวลี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย นั่งรถ 4WD เข้าสู่หุบเขาคอเคซัส, โบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมอานานูรี,…

Continue Readingมหัศจรรย์…GEORGIA ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส