มหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง)

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์ มัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ, ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ นั่งรถสู่พุกาม, วิหารกุบยางจี, วัดมนุหา วิหารธรรมยานจี, เจดีย์สับพันยู ชมวิวพระอาทิตย์ตก พุกาม, เจดีย์ชเวสิกอง, วิหารติโลมินโล วิหารอนันดา, โรงงานเครื่องเขิน พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี, เมืองอมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง, วัดมหากันดายงค์

Continue Readingมหัศจรรย์..มัณฑะเลย์ เมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง)

มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! พระนอนตาหวาน, พระนั่งหงาทัตจี, เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ, เทพกระซิบ, เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง, เมืองหงสาวดี, พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุมุเตา,  เจดีย์ไจ๊ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว พระธาตุอินแขวน

Continue Readingมหัศจรรย์ เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน