มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม ชมสวนดอกไม้จงเช่อ

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! เมืองไถจง, สวนดอกไม้จงเช่อ, หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองเจียอี้, ชิมชาอู่หลง, นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ไถจงไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสับประรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน ศูนย์เครื่องสำอาง, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต Germanium, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) X-Park Aquarium, กลอเรียเอ้าท์เลท

Continue Readingมหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม ชมสวนดอกไม้จงเช่อ

มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถ่ังซำจั๋ง เมืองเจียอี้, ชิมชาอู่หลง, นั่งรถไฟอาลีซาน โรงละครแห่งชาติไถจง, ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน,  ศูนย์เครื่องสำอาง เมืองนิวไทเป, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

Continue Readingมหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน

มหัศจรรย์..TAIWAN TAROKO เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! เมืองไทเป, ร้านพายสับประรด, เมืองนิวไทเป, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น Germanium, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, เมืองฮวาเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโระโกะ, ร้านเห็ดหลินจือ, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ศูนย์เครื่องสำอาง, กลอเรีย เอ้าท์เล็ต

Continue Readingมหัศจรรย์..TAIWAN TAROKO เที่ยวเมืองธรรมชาติแห่งเกาะไต้หวัน

มหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! เมืองหนานโถ, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถ่ังซำจั๋ง, ชิมชาอู่หลง,ไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป, ร้านพายสับประรด ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), GERMANIUM อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลาไทเป, เมืองนิวไทเป หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

Continue Readingมหัศจรรย์ ไต้หวัน เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค

ดาวน์โหลดรูป มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถ่ังซำจั๋ง, ชิมชาอู่หลง, ไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89), GERMANIUM อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน, ศูนย์เครื่องสำอาง เมืองนิวไทเป, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

Continue Readingดาวน์โหลดรูป มหัศจรรย์..TAIWAN มหานครแห่งเมืองสีสัน

มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถ่ังซำจั๋ง, ชิมชาอู่หลง , ไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป, ร้านพายสับประรด ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89), GERMANIUM อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน, ศูนย์เครื่องสำอาง เมืองนิวไทเป, อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, เมืองเถาหยวน

Continue Readingมหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน

มหัศจรรย์..TAIWAN นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! ร้านพายสับประรด, เมืองนิวไทเป, อุทยานแห่งชาตเิหย๋หลิ่ว หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองไทเป, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต นั่งกระเช้าเหมาคง, Germanium ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ตึกชั้น 89th), ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ศูนย์เครื่องสำอาง เมืองเถาหยวน, กลอเรียเอ้าท์เล็ต

Continue Readingมหัศจรรย์..TAIWAN นั่งกระเช้าเหมาคงชมธรรมชาติเกาะไต้หวัน