ไปแอ๋วกันเต๊อะ..เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู้หนี่โจว หุบเขาวั้งเซียนกู๋ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) **พักดี 4 ดาว..เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป**

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! ล่องเรือทะเลสาบซีหู, ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย ฉวีโจว, อู้หยวน, อู้หนี่โจว, ชมแสงสียามค่ำคืน+ล่องเรือ หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้าขึ้นลง), สะพานกระจกหวงหลิง หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่, เมืองซ่างหร่าว เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าขึ้ึ้นลง) นั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้, หาดไว่ทาน

Continue Readingไปแอ๋วกันเต๊อะ..เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู้หนี่โจว หุบเขาวั้งเซียนกู๋ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) **พักดี 4 ดาว..เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป**

ไปแอ่วกันเต๊อะ..คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ปาลาเก๋อจง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! ต้าหลี่, ผ่านชมเจดีย์สามองค์, วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองโบราณแชงกรีลา, ทุ่งหญ้าน่าพ่าไห่ ปาลาเก๋อจง, วัดธิเบต, ระเบียงกระจก วัดลามะซงจ้านหลิน, ช่องแคบเสือกระโจน(รวมบันไดเลื่อน) พิพิธภัณฑ์จามรี, ลี่เจี่ยง, บัวหิมะ สระน้ำมังกรดํา, เมืองเก่าลี่เจี่ยง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่), โชว์ IMPRESSOIN LIJIANG หุบเขาน้ำเงิน (รวมรถราง), อุทยานน้ำหยก นั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่คุณหมิง, วัดหยวนทง

Continue Readingไปแอ่วกันเต๊อะ..คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ปาลาเก๋อจง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)

มหัศจรรย์…ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! ปักกิ่ง, จัตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้าม (กู้กง) พระราชวังฤดูร้อน, ถนนหวังฟู่จิ่ง, เมืองโบราณใต้ดิน ร้านบัวหิมะ, กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน), ร้านยางพารา ชมสนามกีฬารังนก, ถนนโบราณเฉียนเหมิน ร้านหยก, วัดลามะ

Continue Readingมหัศจรรย์…ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

มหัศจรรย์..TAIWAN ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! ตลาดจงลี่ไนท์มาร์เก็ต, เมืองหนานโถว, ชิมชาอู่หลง วัดเหวินวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไถจง, โรงละครไถจง, ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต ชิมขนมพายสับปะรด, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟ่ิน, เมืองไทเป, Germanium ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ศูนย์เครื่องสำอาง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)

Continue Readingมหัศจรรย์..TAIWAN ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! เมืองไถจง, โรงละครแห่งชาติไถจง ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต, เมืองหนานโถว นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน9ชนเผ่า, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่, ร้านชา, เมืองไทเป, ร้านพายสับประรด ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89), Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง, เมืองนิวไทเป, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองเถาหยวน, ช้อปปิ้ง Gloria Outlet  

Continue Readingมหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม นั่งกระเช้าชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู Full Service

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! เมืองหนานโถว, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง, ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป, ร้านพายสับปะรด, ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) Germanium, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน, ศูนย์เครื่องสำอาง เมืองเถาหยวน

Continue Readingมหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู Full Service

มหัศจรรย์..เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! วัดเฉินก๊วก, ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกเซิน ช้อปปิ้งถนน 36 สาย, ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ นิงห์บิงห์, ล่องเรือตามก๊ก, ร้านเยื่อไผ่ ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง, ถ้ำนางฟ้า สวนสนุกซันเวิลด์ฮาลองคอมเพล็กซ์, ร้านหยก

Continue Readingมหัศจรรย์..เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์

มหัศจรรย์…เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! ซาปา, หมู่บ้านชาวเขา, นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน, Moana Sapa ตลาดซาปา, ฮานอย, ร้านเยื่อไผ่, ฮานาม จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”, จัตุรสับาดิ่ญ โบสถ์ฮานอย, ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกเซิน, ช้อปปิ้งถนน36 สาย

Continue Readingมหัศจรรย์…เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว

มหัศจรรย์…เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! เมืองเว้, เจดีย์เทียนมู่, พระราชวังเว้ นั่งสามล้อซิโคล่, ล่องเรือแม่น้ำหอม พระราชวังอันดินห์, Incense Village, ร้านเยื่อไผ่, ร้านไข่มุก นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์, สะพานมือสีทอง, The Fantasy Park สวน Le Jardin d’ Amour, วัดลินห์อึ้ง, ร้านหินอ่อน หมู่บ้านกั๊มทาน, นั่งเรือกระด้ง, เมืองโบราณฮอยอัน, ช้อปปิ้งตลาดฮาน

Continue Readingมหัศจรรย์…เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)

มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)

เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์! นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์, สะพานมือสีทอง, สวนสนุก The Fantasy Park หมู่บ้านฝรั่งเศส, สวน Le Jardin d’ Amour , โซนใหม่ Eclipse Square วัดลินห์อึ้ง, ร้านเยื่อไผ่, ร้านหินอ่อน, หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง, เมืองโบราณฮอยอัน, ช้อปปิ้งตลาดฮาน

Continue Readingมหัศจรรย์..เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)