You are currently viewing มหัศจรรย์…ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

มหัศจรรย์…ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

  • เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์!
  • ปักกิ่ง, จัตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้าม (กู้กง)
  • พระราชวังฤดูร้อน, ถนนหวังฟู่จิ่ง, เมืองโบราณใต้ดิน
  • ร้านบัวหิมะ, กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน), ร้านยางพารา
  • ชมสนามกีฬารังนก, ถนนโบราณเฉียนเหมิน
  • ร้านหยก, วัดลามะ