You are currently viewing มหัศจรรย์…เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว

มหัศจรรย์…เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน พักดี 4 ดาว

  • เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์!
  • ซาปา, หมู่บ้านชาวเขา, นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน, Moana Sapa
  • ตลาดซาปา, ฮานอย, ร้านเยื่อไผ่, ฮานาม
  • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”, จัตุรสับาดิ่ญ
  • โบสถ์ฮานอย, ทะเลสาบคืนดาบ, สะพานแสงอาทิตย์
  • วัดหง๊อกเซิน, ช้อปปิ้งถนน36 สาย