You are currently viewing ไปแอ๋วกันเต๊อะ..เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู้หนี่โจว หุบเขาวั้งเซียนกู๋ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) **พักดี 4 ดาว..เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป**

ไปแอ๋วกันเต๊อะ..เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู้หนี่โจว หุบเขาวั้งเซียนกู๋ (นั่งรถไฟความเร็วสูง) **พักดี 4 ดาว..เที่ยวเต็มอิ่ม..ไม่ลงร้านช้อป**

  • เที่ยวสุดคุ้ม เก็บทุกไฮไลท์!
  • ล่องเรือทะเลสาบซีหู, ถนนโบราณเหอฝ่ังเจีย
  • ฉวีโจว, อู้หยวน, อู้หนี่โจว, ชมแสงสียามค่ำคืน+ล่องเรือ
  • หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้าขึ้นลง), สะพานกระจกหวงหลิง
  • หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่, เมืองซ่างหร่าว
  • เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าขึ้ึ้นลง)
  • นั่งรถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้, หาดไว่ทาน